Zuzana Červenková - konzervace a restaurování historických textilií

Konzervací a restaurováním historických textilií se profesně zabývám téměř 28 let. Pracuji na základě udělení licence MK ČR. Snažím se o co nejzodpovědnější přístup ke všem sbírkovým i nesbírkovým předmětům z hlediska odborného, historického i výtvarného. Konzervuji a restauruji všechny typy textilních předmětů, v poslední době prošlo mou restaurátorskou dílnou mnoho vojenských i spolkových praporů českých i zahraničních. Velmi úzce spolupracuji s kolegy restaurátory z ostatních oborů, takže předmět, který je zhotoven z několika materiálů zkonzervujeme nebo zrestaurujeme jako celek. Ceny jsou velmi příznivé. Spolupracuji s mnoha muzei v Čechách i v zahraničí.
Všechny předměty potřebují také vhodný obal a uložení, i v tom můžeme poradit a pomoci. I vystavení textilních předmětů vyžaduje velmi specifický přístup jak při zvolení vhodných instalačních pomůcek tak i podmínek, také tento problém můžeme vyřešit.

Stuhy z pohřbu Františka Harracha, pobočníka Ferdinanda d´Este
před restaurováním

Restaurování textilu - Stuhy z pohřbu Františka Harracha, pobočníka Ferdinanda d´Este

Stuhy z pohřbu Františka Harracha, pobočníka Ferdinanda d´Este
po restaurování

Restaurování textilu - Stuhy z pohřbu Františka Harracha, pobočníka Ferdinanda d´Este

Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka † 1675
před restaurováním

Restaurování textilu - Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka † 1675 před restaurováním

Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka † 1675
po restaurování

Restaurování textilu - Pohřební punčochy arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka † 1675 po restaurování

Textilní část relikviáře sv. Sekundiny
před resturováním

Restaurování textilu - Textilní část relikviáře sv. Sekundiny před resturováním

Textilní část relikviáře sv. Sekundiny
po restaurování

Restaurování textilu - Textilní část relikviáře sv. Sekundiny po restaurování